انقلاب اسلامی ۵

انقلاب اسلامی ۵

قسمت بیست و هفتم انقلاب اسلامی ۵ مدت زمان : تاریخ پخش : در این قسمت از برنامه با حضور پژوهشگرهای جوان درباره ی انقلاب اسلامی ایران گفتگو می شود  فایل تصویری (۱۰۸۰p)۳ گیگابایت  فایل تصویری (۷۲۰p)۱/۴ گیگابایت  فایل تصویری (۴۸۰p)۷۸۸ مگابایت...
انقلاب اسلامی ۵

انقلاب اسلامی ۴

قسمت بیست و ششم انقلاب اسلامی ۴ مدت زمان : تاریخ پخش : در این قسمت از برنامه با حضور پژوهشگرهای جوان درباره ی انقلاب اسلامی ایران گفتگو می شود  فایل تصویری (۱۰۸۰p)۲/۴ گیگابایت  فایل تصویری (۷۲۰p)۱/۳ گیگابایت  فایل تصویری (۴۸۰p)۷۶۲ مگابایت...
انقلاب اسلامی ۵

انقلاب اسلامی ۳

قسمت بیست و پنجم انقلاب اسلامی ۳ مدت زمان : تاریخ پخش : در این قسمت از برنامه با حضور پژوهشگرهای جوان درباره ی انقلاب اسلامی ایران گفتگو می شود  فایل تصویری (۱۰۸۰p) ۲ گیگابایت  فایل تصویری (۷۲۰p) ۹۶۴ مگابایت  فایل تصویری (۴۸۰p) ۵۶۲ مگابایت...
انقلاب اسلامی ۵

انقلاب اسلامی ۲

قسمت بیست و چهارم انقلاب اسلامی ۲ مدت زمان : تاریخ پخش : در این قسمت از برنامه با حضور پژوهشگرهای جوان درباره ی انقلاب اسلامی ایران گفتگو می شود  فایل تصویری (۱۰۸۰p) ۲/۸ گیگابایت  فایل تصویری (۷۲۰p) ۱/۳ گیگابایت  فایل تصویری (۴۸۰p) ۷۰۷ مگابایت...
انقلاب اسلامی ۵

انقلاب اسلامی ۱

قسمت بیست و سوم انقلاب اسلامی ۱ مدت زمان : تاریخ پخش : در این قسمت از برنامه با حضور پژوهشگرهای جوان درباره ی انقلاب اسلامی ایران گفتگو می شود  فایل تصویری (۱۰۸۰p)۱/۹ گیگابایت  فایل تصویری (۷۲۰p)۱ گیگابایت  فایل تصویری (۴۸۰p)۶۲۰ مگابایت...

Pin It on Pinterest