انقلاب‌ها پی‌درپی‌اند و هر انقلاب سخت‌تر از انقلاب پیشین است. انقلاب اول که انقلاب اسلامی بود، در ایران به وقوع پیوسته است. انقلاب دوم تشکیل نظام اسلامی است که آن هم به وقوع پیوسته است. انقلاب سوم یعنی تشکیل دولت مطلوب اسلامی، انقلاب چهارم جهت تشکیل جامعه نمونه اسلامی و انقلاب پنجم به معنی ایجاد تمدن نوین اسلامی، هیچ‌کدام هنوز به وقوع نپیوسته‌اند. چهار انقلاب اول پیش‌نیاز انقلاب پنجم هستند. در تصویر زیر موانع تحقق این انقلاب‌ها بررسی شده است.

* این اینفوگرافیک توسط بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی تولید شده است.

 

*برای وضوح بیش‌تر می‌توانید تصویر را جداگانه و در یک صفحه جدید باز کنید.