کتاب Restoring the Temple of Vision: Cabalistic Freemasonry and Stuart Culture

نوشته Marsha Keith Schuchard

این کتاب به ارتباط خاندان استورات با فرق نهان‌روش و ریشه‌های کابالیستی لژ استوارت در اسکاتلند می‌پردازد. نویسنده در این کتاب با پژوهش خود در آرشیو کتابخانه‌های لژهای انگلیس، به خصوص لژ بزرگ لندن، به این نتیجه می‌رسد که بر خلاف نظریات رایج، سرآغاز فعالیت لژهای ماسونی در تاریخ ۱۷۱۷ نبوده، بلکه سابقه این گروه‌ها به قرون گذشته می‌رسد و نقش دست‌های پنهان مداخله‌گر در اتفاقات مهم انگلیس قرن شانزده و هفده بسیار است.

 

کتاب The History of England: From the Invasion of Julius Caesar to the Revolution of 1688

نوشته David Hume

کتاب “تاریخ انگلستان” اثر برجسته دیوید هیوم که به وقایع انگستان در فاصله میان حمله ژولیوس سزار تا انقلاب شکوهمند سال ۱۶۸۸ می پردازد، بین سال‌های ۱۷۵۴ تا ۱۷۶۱، هنگامی که وی کتابدار دانشکده وکلای ادینبورگ بود، در شش جلد نگاشته شد. قیام سال ۱۷۴۵ که می‌توانست در بریتانیا هم مانند اتریش، نزاع بر سر جانشینی پادشاه ایجاد کند، شوک بزرگی برای هیوم بود، از این رو بزرگ‌ترین نگرانیش “مشروعیت‌بخشی” به انقلاب ۱۶۸۸ و ممانعت از هر گونه قیام در آینده بود که در مقاله سال ۱۷۴۸ او با عنوان «درباره قرارداد اصلی»(Of the Original Contract) کاملا مشهود است. او در این کتاب از انقلاب شکوهمند این‌چنین یاد می‌کند: “انقلاب، پاسخ و راه‌حل بسیاری از پرسش‌ها و مشکلات مهم در باب آزادی را داد و از آن فراتر، با آن سابقه منفیِ طولانیِ عزلِ یک شاه و روی کار آمدن خانواده‌های جدید شاهی، چنان صعودی در قواعد و اصولِ متداول و عمومی ایجاد کرد که توانست ماهیتِ مشروطیتِ انگلیسی را ماورایِ هر بحث و جدالی قرار دهد.” بنابراین هیوم در نقطه مقابل کسانی قرار می‌گیرد که مشروطیت بریتانیایی را حاصل یک “تکامل” و نه بیرون آمده از یک “انقلاب” مانند مشروطیت آمریکایی و فرانسوی و هلندی می‌دانستند.

 

کتاب The Stuart Dynasty

نوشته Percy M. Thornton

کتاب “سلسله استوارت” نوشته پرسی م. تورنتون که در سال ۱۸۹۱ منتشر شده، به بررسی تاریخ خاندان استوارت از سال ۱۱۲۴ میلادی که شروع به حکمرانی در اسکاتلند کردند و پادشاهان برآمده از این خاندان تا آخرین آن ها که جیمز دوم است، می پردازد. هم‌چنین علل ظهور و سقوط این خاندان اسکاتلندی در انگلیس به تفصیل شرح داده شده است.

 

کتاب The Hope of Israel

نوشته Manasseh Ben Israel

کتاب «امید اسرائیل» نوشته مناسه بن اسرائیل در سال ۱۶۵۰ است که در پاسخ به نامه جان دوری (John Dury) درباره ادعاهای مونتزینوس (Montezinos) نوشته شده است. این کتاب به موضوع پخش شدن ۱۲ قبیله یهود در کل زمین، حتی قاره آمریکا قبل از کشف آن توسط اروپاییان، می‌پردازد و برای اثبات آن دلایلی بی‌اساس می‌آورد. علاوه بر آن، بن اسرائیل در این کتاب امید آن را دارد که با بازگشت یهودیان به انگلیس، زمینه ظهور مسیح یهودی زودتر به وقوع بپیوندد.

 

گردآورنده: روح‌الله عبدی