رئیس جمهور آمریکا از بسیاری جنبه ها رئیس است؛ رئیس کشور، رئیس حزب، فرمانده کل نیروهای مسلح، رئیس هیأت دولت و طراح اصلی لایحه‌های پیشنهادی. مسئولیت نهایی امور خارجی و اکثر امور داخلی ایالات متحده به مدت چهار سال یا بیش‌تر بر دوش این شخص است. اما دقیقاً رئیس جمهور چه مقدار قدرتمند است؟ اختیارات او برای انجام کامل وظایف سیاسیش چیست؟ محدودیت‌های قدرت او کدامند؟
فایل صوتی حاضر در مورد اختیارات رسمی رییس جمهور آمریکا و هم‌چنین برخی محدودیت‌های رسمی و نهادی او، توضیحاتی را ارائه می‌دهد…