قانون عمومی معادن آمریکا که در سال ۱۸۷۲ تصویب شد (General Mining Act of 1872)،  برای دو هدف عمده بود: نخست، تشویق شهروندان به استخراج ذخایر معدنی و بهره‌برداری از منابع و تبدیل آن به بزرگ‌ترین اولویت اقتصادی و شیوه استفاده از زمین‌های عمومی. دوم، دستیابی به «سرنوشت آشکار» و پیگیری این عقیده که سرنوشت آمریکا، گسترش آن به سمت غرب است. آن‌ها با تصویب قانون معادن، قصد داشتند تمام زمین‌های غیرقابل کشت امریکا را تبدیل به معادنی برای بهره‌برداری از ذخایر زیرزمینی کنند. باید گفت آمریکا در دستیابی به این هدف خود موفق بود. اما این موفقیت در ازای چه چیزی به دست آمد؟ … در همین راستا فایل تصویری زیر مروری کوتاه دارد بر وضعیت نامناسب کار در معادن در آمریکا در انتهای قرن ۱۹ و ابتدای قرن ۲۰.