پس از شبه‌انقلاب ۱۶۸۸ انگلستان که با حمله ناوگان ویلیام اورانژ از هلند به انگلستان و فرار جیمز دوم صورت می‌گیرد، ویلیام اورانژ به عنوان ویلیام سوم و همسرش ماری(دختر جیمز دوم) به عنوان ماری دوم، تاج‌گذاری می‌کنند. تصویر زیر مراسم تاج‌گذاری پادشاه و ملکه در ۱۱ آوریل سال ۱۶۸۹ میلادی را نشان می‌دهد.

این نقاشی اثر نقاش هلندی، Romeyn de Hooghe است و هم‌اکنون در کتابخانه ملی هلند نگه‌داری می‌شود.