پس از پیروزی نیروهای پارلمان در برابر نیروهای سلطنتی در جنگ‌های داخلی انگلستان، و به قدرت رسیدن الیور کرامول، نیروهای پیروز پادشاه وقت انگلستان، چارلز اول را اعدام می‌کنند.

حکم اعدام چارلز اول:

 

در ادامه مجموعه‌ای از تصاویری که با موضوع اعدام چارلز اول کشیده شده‌اند، ارائه می‌شود:

*پیشاپیش از این‌که ممکن است برخی از تصاویر برای مخاطبین گرامی دلخراش باشد، پوزش می‌طلبیم.