بدون شک یکی از چهره‌های سرشناس تاریخ آلمان و به ویژه دوران انقلاب صنعتی، اتو فون بیسمارک، ملقب به صدر اعظم آهنین، است. کسی که در دوران صدارتش شاهد یکپارچگی دولت‌های محلی و تشکیل امراتوری آلمان هستیم و علاوه بر این اوج حرکت آلمان به سمت صنعتی شدن و رسیدن به سطح دیگر قدرت‌های اروپایی، نیز در این دوران رخ می‌دهد. فایل ویدئویی زیر مروری اجمالی بر سرگذشت او و تشکیل امپراتوری آلمان متحد دارد: