شرایط غیر قابل تحمل زندگی کارگران در طول انقلاب صنعتی، آنها را به اعتصاب‌های گاه و بیگاه برای بهبود شرایط کار و زندگی مجبور می‌کرد. این اعتصاب‌ها گاه به بهبودی کوچک می‌انجامید، اما خیلی از مواقع با تمهیدات سرمایه‌داران اعتصاب‌ها شکسته می‌شد و نتیجه‌ای در بر نداشته و حتی اوضاع برای کارگران بخت برگشته از قبل نیز بدتر می‌شد.
در ادامه قسمتی از کتاب رویا و تاریخ نوشته کلود ژولین را می‌شنویم که به ماجرای یکی از این اعتصاب ها میپردازد …