اگر بخواهیم انتظار برای تشکیل جامعه جهانی توحیدی را به سه دوران کلی تقسیم کنیم شامل این موارد خواهد بود: ۱- امت‌سازی، ۲- دولت‌سازی، ۳- تمدن‌سازی

طبق تصویر دوران امت‌سازی پس از تلاش بی‌وقفه‌ی انبیا و اولیاء طی شده است و در حال حاضر در دوران دولت سازی به سر می‌بریم. اگر این دوران یعنی دولت‌سازی طی شود، تمدن سراسری اسلام را خواهیم داشت. بدین معنا که رسوخ و رسوب فعلی تمدن «غرب» از جهان رخت برخواهد بست و تمدن جهانی اسلام جایگزین آن خواهد شد و این آخرین مرحله پیش از ظهور است.

* این اینفوگرافیک توسط بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی تولید شده است.

 

*برای وضوح بیش‌تر می‌توانید تصویر را جداگانه و در یک صفحه جدید باز کنید.