انقلاب برای ایجاد جامعه و کشور اسلامی و نه فقط دولت و نظام اسلامی به وجود آمده است. انقلاب اسلامی از همان ابتدا به دنبال تشکیل یک واقعیت و مجموعه‌ای مردمی بود که بر اساس تعالیم اسلام که لُبّ لباب تعالیم انبیاء است، زندگی و آثار و کارکردهای اسلام راستین را در زندگی خود احساس کنند. به این معنا انقلاب اسلامی یک پدیده عظیم و به تدریج توسعه یابنده و ریشه دواننده در بخش مهمی از دنیاست که می‌خواهد عنصر گمشده معنویت را به تمدن و حیات بشری و محیط زندگی آدمی بازگرداند.

* این اینفوگرافیک توسط بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی تولید شده است.

 

*برای وضوح بیش‌تر می‌توانید تصویر را جداگانه و در یک صفحه جدید باز کنید.