انقلاب کره
با شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم، نیروهای ژاپنی از کره خارج شده و استقلال خود را بازمی‌یابد. در این دوره شاهد تقسیم کره به دو بخش شمالی تحت قیمومیت شوروی و بخش جنوبی تحت قیمومیت آمریکا هستیم تا بنابر توافقات پس از یک دوره ۵ ساله و ثبات یافتن شرایط، طی سازوکاری انتخاباتی کشور واحد کره تشکیل شود. در این دوران مدار ۳۸ درجه به عنوان مرز بین دو قسمت کره تعیین می‌شود. در بخش شمالی، کیم ایل سونگ که یک کمونیست کره‌ای است، قدرت را به دست گرفته و در پایان دوره قیمومیت و در سال ۱۹۵۰ تصمیم به یک‌پارچه‌سازی کره و تشکیل حکومت واحد کره می‌گیرد و به همین منظور وارد مناطق جنوبی شده و عمده مناطق جنوبی از جمله سئول را تحت سیطره جمهوری خلق کره درمی‌آورد. پس از آن ایالات متحده و با پشتیبانی سازمان ملل متحد وارد کره شده و شروع به عقب راندن نیروهای شمالی می‌کند. این جنگ تا سال ۱۹۵۳ با حمایت ایالات متحده آمریکا و غرب از نیروهای جنوب و پشتیبانی شوروی و جمهوری تازه تأسیس خلق چین از نیروهای شمالی ادامه یافته و در نهایت با پیمان آتش‌بس و استقرار نیروهای حافظ صلح در مدار ۳۸ درجه پایان می‌یابد. از این زمان به بعد نیز شبه جزیره کره به صورت دو جمهوری مجزا که یکی کمونیستی و وابسته به شرق و دیگری کاپیتالیستی و وابسته به غرب است، درآمده و تا امروز ادامه می‌یابد.
آرشیو

محتوای پژوهشی بعد از پخش اولین قسمت انقلاب کره در تاریخ ۳ اسفند ماه در دسترس قرار خواهد گرفت .